STYRET

 Styremedlemmer  Varamedlemmer
Svein Aalling, Leder  Sylvi Tallhaug (Vara 2)
Sissel M Aurland, Nestleder  Endre Stakkerud (Fast møtende vara)
Harry Nilsen  Grete Jensen (ansattes rep.)
Torill Dølerud Bekkestad  Kristin Borstad (vara observatør)
Heidi Høitomt (ansattes rep.)  
 Kristine L. Thoreid (Observatør)  FORSTANDERSKAPET

 Valgt av innskytere  Valgt av kommunen Valgt av ansatte 
 Ivar Egeberg, leder  Tor-Arne Lie Jensen Rannveig Ingstadbjørg
Tone Høglien Odd Gunnar Ulvestad  Elin Utgaard
 Daniel Sørensen  Jane Bråten  Erik Wassenius
 Anja Skredderhuset  Heidi W Nyhus  Henrik Mangerud
 Anette Mørk    
 Olav Kristiansen    
 Pål Thoreid    
 Elin Haug    
     
 Varamedlemmer  Varamedlemmer  Varamedlemmer
 Ole Kristian Orderud  Dagfinn Eriksen Arteid  Anders Winterstad
 Michael Hoel  Eline Stangeland  Trond Strøm
 Åge Monsrud  Elisabeth Løvtangen  
 Jan Lund  Jørgen Hammer Skogan  
     
     
     
     

 

Valgkomite

 Anette Mørk  
 Jane Bråthen  
 Erik Wassenius